Alg en mos bestrijden op daken

Algen en mossen verwijderen

Algen en mossen zorgen voor een onaantrekkelijk aangezicht van uw dak. Al na enkele jaren beginnen mossen zich te nestelen op met name
 betonnen sneldekpannen. Hoe ouder de dakpan, hoe meer alg- en mosgroei. Mede afhankelijk van de stand richting de zon, zult u constateren dat de zonzijde beter/schoner is dan de schaduwkant.

Wij behandelen uw dak o.a. door deze in te spuiten met een toegestaan alg-/mos dodend preparaat.
 Reinigen kan eventueel door middel van hogedruk heet water, in veel gevallen is dit niet aan te raden, neem voor meer info contact met ons op.